BOZP A PO

Jsme specialisté v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
Zaměřujeme se na malé a střední podniky, živnostníky, dobročinné organizace i zahraniční firmy s českým působením.
Naše spolupráce cílí na zjednodušení povinností klienta, vše řešíme za Vás, od pracovních úrazů až po zastupování před kontrolními orgány.
Nejsme klasický poskytovatel služby BOZP a PO z šablony zahlcující klienta přemírou nepotřebné dokumentace. Ke každému klientovi přistupujeme jinak, chápeme totiž rozdílnosti v předmětu podnikání, jeho rozdílné potřeby a možnosti. Chápeme, co je to kompromis mezi zákonnými požadavky a možnostmi klienta.
Vyvíjíme proto spoustu různých nástrojů pro potřeby našich klientů, abychom jim co nejvíce vyšli vstříc ke splnění zákonných požadavků a zároveň usnadnili život v podnikání.
Zajišťujeme zejména
V oblasti BOZP
Trvalou správu bezpečnosti práce na pracovištích klienta
 Vedení pracovních úrazů od A do Z včetně likvidace těchto pojistných událostí u pojišťovny Kooperativa
 Vyhodnocení rizik
 Směrnice BOZP (pouze ty, které klient skutečně potřebuje)
 Kategorizace prací
 Provozní řády
 Kontrolu pracovnělékařské péče
 Zastupování před kontrolními úřady
 Školení zaměstnanců
 Prezenčně prováděná školení
 Školení prováděná formou E-Learningu
 Služby koordinátora BOZP na staveništi
V oblasti PO
 Trvalou správu požární ochrany na pracovištích klienta
 Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 Vypracování požárních řádů, poplachových směrnic a evakuačních plánů
 Směrnice PO (pouze ty, které klient skutečně potřebuje)
 Vypracování PBŘ
 Vypracování pasportu PBŘ
 Zastupování před HZS
 Školení zaměstnanců
 Prezenčně prováděná školení
 Školení prováděná formou E-Learningu
Školení zaměstnanců je zákonná povinnost pro všechny zaměstnavatele, a to jak u zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, tak u zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod.
Dnešní doba se z důvodů pandemie zaměřuje spíše na možnosti digitálního spojení a dává tak přednost videokonferencím a E-Learningu.
E-Learning je moderním způsobem on-line školení, který zajistí bezpečné, rychlé a efektivní školení zaměstnanců.
V současné době pro Vás v rámci zajištění služby BOZP a PO nabízíme možnost E-Learningového školení v těchto kurzech:

Bezpečnost práce pro vedoucí a řadové zaměstnance

Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance a řadové zaměstnance

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Obsluha řehtačkového zvedáku (hupcuky)

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Motorové, řetězové pily

První pomoc

Svařování

Obsluha pálícího stroje

Řidiči, referenti

Soustruhy a obráběcí stroje

Obsluha zahradní mechanizace

Provoz manipulačních vozíků

Máte zájem o BOZP/PO nebo dotaz na nás?