LETECKÁ INSPEKCE

Bezpilotní letecké snímkování plášťů objektů. Vizualizace objektu s detailním rozlišením.

Výsledkem inspekce v klasickém viditelném spektru je odhalení poškození či jiných vad jednotlivých konstrukčních prvků pláště objektu (zateplení, římsy, okapy, hromosvody, svody, napojení inženýrských sítí atd.). Výsledkem inspekce v termovizním spektru je odhalení vad (tepelné úniky, zatékání atd.) jednotlivých částí plášťů a dalších konstrukčních prvků objektu.

PASPORTIZACE

Bezkontaktní a velmi rychlá metoda měření, vhodná i pro obtížně přístupné oblasti, kde jiné měřicí metody ani nemusí být možné realizovat.
Za pomoci našich zařízení jsme schopni velmi přesně zjistit plošné i prostorové rozměry čehokoliv co zákazník požaduje.
Při pasportizaci ploch využíváme především leteckou fotogrammetrii. Provádíme fotogrammetrické snímkování a následnou digitální rekonstrukci prostorového modelu s využitím UAV prostředku. Může se jednat o jednotlivé objekty, ale i velké krajinné celky. Vzniklý model slouží k přesnému měření délek, ploch, kubatur, ortofotomap apod.

LETECKÁ INSPEKCE

Bezpilotní letecké snímkování plášťů objektů. Vše zakomponované do trojrozměrné PDF vizualizace objektu s detailním rozlišením.

PASPORTIZACE

Jde o bezkontaktní a velmi rychlou metodu měření, vhodnou i pro obtížně přístupné oblasti, kde jiné měřické metody ani nemusí být možné realizovat.